Projecte Bàsic i Executiu per la millora dels patis de l’Escola Les Vinyes de Sant Cugat Sesgarrigues

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte Bàsic i Executiu per la millora dels patis de l’Escola Les Vinyes de Sant Cugat Sesgarrigues.

Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol persona interessada pugui presentar-hi al·legacions.

Darrera actualització: 07.02.2024 | 10:40