La Font del Cuscó, murs i barraques de pedra seca

L'Ajuntament va aprovar en el Ple de 24 d'octubre de 2017 Iniciar l’expedient per a la declaració “La Font del Cuscó, murs i barraques de pedra seca”, com a Bé Cultural d'Interès Local, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Així mateix, va aprovar l’informe elaborat per l’arquitecta Rosa Escala Moyés per tal de poder tramitar l’expedient administratiu per declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) “La Font del Cuscó, murs i barraques de pedra seca” del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues.

Finalment, va acordar obrir un període d'informació pública de trenta dies, mitjançant publicació al BOPB i a l’etauler de la seu electrònica de l'Ajuntament, per tal que durant aquest termini es pugui examinar l'expedient i presentar les al·legacions que es considerin convenients.

Un cop finalitzin els terminis atorgats, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues sol·licitarà al Consell Comarcal de l’Alt Penedès la declaració de Bé Cultural d’Interès Local, en base a la conclusió de l’informe elaborat: “La Font del Cuscó, murs i barraques de pedra seca” del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, així com de les possibles al·legacions presentades.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:23