Modificació Puntual del POUM als àmbits del PAU 1, PAU i PAU 4

En la sessió ordinària del Ple de data 19 de març de 2024 es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit dels polígons d’actuació urbanística no desenvolupats (PAU 1, PAU 2 i PAU 4) així com la suspensió de llicències en aquests àmbits. S’obre un termini d’exposició pública d’un mes amb la finalitat que tota persona interessada pugui formular les reclamacions i observacions que es considerin oportunes.

Darrera actualització: 16.04.2024 | 13:11