Projecte Executiu Fotovoltaica Pista Poliesportiva

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de 100 kw sobre la coberta del pavelló poliesportiu municipal  amb un pressupost d’execució per contracte de 113.707,72 € + 23.878,62 € (21% d’IVA) = 137.586,34 € (IVA inclòs).

Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions.

Darrera actualització: 06.02.2023 | 13:49