Text Refós del Pla Parcial del SUD 6 del POUM

En la sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de data 26 de juliol de 2016 va aprovar inicialment el Text refós del Pla Parcial Urbanístic del Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 6 (SUD-6) residencial, “Barri Puigcigró”del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues, un cop incorporades les prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona al Pla Parcial aprovat inicialment, i acordades en la seva sessió de 23 d'abril de 2015.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:10