Text refós del Pla Parcial Urbanístic del Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 1 (SUD-1) residencial, “Rambla Sud” del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues

En la sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de data 31 de maig de 2016 es va aprovar inicialment el Text refós del Pla Parcial Urbanístic del Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 1 (SUD-1) residencial, “Rambla Sud” del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues, un cop incorporades les prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona al Pla Parcial aprovat inicialment, i acordades en la seva sessió de 6 de novembre de 2014.

Darrera actualització: 27.01.2021 | 10:04