Text refós del Pla parcial urbanístic sector industrial SUD 11, “Ampliació de magatzems de la N-340”

En la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de data 13 de febrer de 2018 es va aprovar definitivament el Text refós del Pla parcial urbanístic sector industrial SUD 11, “Ampliació de magatzems de la N-340” un cop emesos els informes de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:08