Casament civil

Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi civil per contreure matrimoni. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents:

 1. Ser major d'edat, major de 16 anys emancipat o bé tenir de 14 a 16 anys amb dispensa judicial.
 2. Només es pot contraure matrimoni amb una persona, no podent estar casat amb dues persones alhora.
 3. No poden contraure matrimoni entre si els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.
 4. No poden contraure matrimoni entre si els condemnats com autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells.
 5. En cas que l'instructor estimi que algun dels contraents està afectat per deficiències o anomalies psíquiques, reclamarà del metge del Registre Civil el dictamen facultatiu oportú que declari la seva aptitud per donar el consentiment.

Més informació:

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.
 • Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família.
 • Llei 35/1994 de Modificació del Codi Civil en Matèria d' Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.
 • Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

Normativa Local:

 • Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quin cost té:

Consulta ordenànça municipal que trobareu en l'enllaç de documentació oficial al final de la pàgina.

Quan es dóna resposta:

La tramitació de l'expedient, un cop obert, dura entre 30 i 50 dies.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones interessades de forma conjunta.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Anar a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà, en horari d’atenció al públic i facilitar la documentació relacionada i signar la sol·licitud de casament civil.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.06.2022 | 12:59