Petició del servei d'atenció domiciliària

Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Ofereix suport i assistència en:

 • higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.),
 • ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar),
 • control de l'alimentació,
 • control de la medicació i cura de la salut,
 • menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia,
 • acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l'administració de l'economia de la llar. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Tenir un estat de salut fràgil i/o patir dificultats d'àmbit social.

Més informació:

 • Normativa general:
 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa Local:

 • Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quin cost té:

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal demanar cita a Serveis Socials a través de l'Oficina d'atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 11.06.2020 | 13:17