Sol·licitud de bonificació de l'IBI

Sol·licitar bonificació del IBI (Impost Bens i Immobles) segons les ordenances municipals ( ordenança fiscal núm 1 impost sobre bens immobles, Article 5. i Article 8.2)

 

Cal aportar:

  • Justificant de pagament de Llicència Municipal d'obres
  • Fotografia final de l'obra
  • Inscripció al RAC
  • Certificat final d'instal·lació on consti la data de finalització i la potència instal·lada

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 10.10.2023 | 12:36